Archive for April, 2010

In Barre tijden komt men tot Buitengewone dingen !

Posted in Verhaaltjes on April 8th, 2010 by phkrom – Comments Off on In Barre tijden komt men tot Buitengewone dingen !

In december 1944 ontvingen alle klanten van de Coiffeur een circulaire met het verzoek of zij het personeel, thans nog aan het werk, willen steunen. Het waren barre tijden en in de grote steden was er al helemaal geen voedsel. Deze “Dienstwillige Dienaar” had een goed idee..

-0-