August von Platen snakt naar een betekenisvol leven

Ansbach, 21 november 1816 Is het niet één van de verdrietigste inzichten die het leven ons leert, dat maar zo weinigen tot iets werkelijk groots zijn geroepen? We vergooien ons leven in loze dromen, bedrogen verwachtingen en mislukte pogingen. Onze verbeelding broedt op doelen die ons in vervoering brengen en vervullen van grootse verwachtingen. We … Read more

Een ON~BE~TA~ME~LIJ~KE vraag in de tuin

Het was in de tuin van een gekkenhuis dat ik een jongeling ontmoette met een gezicht, bleek, liefelijk en vol verwondering. En ik zat naast hem op de bank en zei: “Waarom bent u hier?” Hij keek mij in opperste verbazing aan en zei: “Dat is een onbetamelijke vraag, maar ik zal u antwoord geven. … Read more