Klassenfoto, wie zijn deze leerlingen in Amsterdam?

HBS-HC-KROM-1922web


Deze foto is in de jaren 1922- 1925 gemaakt van leerlingen op de HBS in Amsterdam. Vermoedelijk zijn deze jongelui rond de 12 tot 15 jaar. Intussen 100 jaar geleden. Welke school kan dit geweest zijn? Wie herkent nog zijn vader of grootvader? Mail mij alsjeblieft kromph@planet.nl