Piet Heyn herriep zijn testament.

© phkrom

Een van de vrijwilligers van het Gemeentearchief in Rotterdam heeft een bijzondere ontdekking gedaan in de notaris archieven; hij trof de akte aan waarin Piet Heyn (1577 – 1629) zijn eerder opgemaakte testament herroept.
Piet Heyn was vlootvoogd en admiraal in dienst van de West-Indische Compagnie.
Het bekendste feit uit zijn loopbaan was de verovering van de Spaanse Zilvervloot in de baai van Matanzas in 1628.
Bij het Gemeentearchief werken wekelijks 20 vrijwilligers aan de ontsluiting van het Notarieel Archief Rotterdam uit de periode 1600-1700, de tijd van de Gouden Eeuw. Zij maken een samenvatting van de inhoud van de notaris akten. Via de website van het archief zijn deze samenvattingen te bekijken.
Een van de vrijwilligers stuitte bij zijn werk op de akte, opgesteld 3 januari 1617, waarin Piet Heyn zijn testament herroept. De naam van Piet Heyn komt overigens vaker voor in de notaris archieven.

Op 13 september 1616 laat Piet Heyn zijn eerste testament opmaken.

Scheepslieden, die onder Piet Heyn dienden, lieten voor vertrek bij de notaris hun testament opmaken, legden een schuldbekentenis af of lieten noteren dat achterstallige gelden voor kost en inwoning betaald zouden worden uit ”Buitgeld”.

bron: Gemeente Archief Rotterdam